רכישת השפה העברית היא תנאי הכרחי להשתלבותם של עולים חדשים בחברה בישראל

מטרת האולפן היא לימוד השפה העברית: קריאה, כתיבה ודיבור. קורס לזכאים משרד הקליטה וממומן באופן מלא ע"י משרד הקליטה ומופעל ע"י משרד החינוך.

לפרטים והרשמה ולמידע נוסף: 08-9459397